วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

            ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวิวาห์ วงศ์วิไลสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนธัญวิทย์ ที่ได้รับการยกย่องในฐานะผู้มีผลการเรียนดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยโครงการทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวิวาห์ วงศ์วิไลสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนธัญวิทย์ ที่ได้รับการยกย่องในฐานะผู้...